המשרד בקהילה

משרדנו משלב במסגרת מערכי העבודה המקצועית פעילויות מתמשכות של תמיכה בקהילה וייצוג נזקקים Pro-Bono.

המשרד תורם על דרך השגרה ממשאביו ומזמנו לטובת סיוע לפרטים וקידום פרויקטים שונים בקהילה, מתוך האמונה כי הקדשת משאבים לקהילה הינה חלק בלתי נפרד מעבודתו של עורך הדין.

בין פעילויותיו, תורם משרדנו מזה כמה שנים לפרויקט "שיעור אחר" בתמיכה בילדים מאוכלוסיות מוחלשות וחיזוקן. במסגרת זו עובדי המשרד מתנדבים במתן שיעורים בנושאים משפטיים שונים בבתי ספר המאופיינים באוכלוסיות מוחלשות כאמור.    
המשרד תומך למן היווסדו בפעילות עמותת 'ילדות', הפועלת על בסיס התנדבותי בלבד לסייע לילדים המצויים במצבי מצוקה